12 lipca 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #1
          Pozytywny Coaching rusza z nową serią #GranaŚroda. Cyklicznie co tydzień na stronie pojawi się propozycja gry. Tematyka gier będzie zróżnicowana, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. 

Nowością będzie fakt, że ta seria będzie tłumaczona na język angielski. Będzie to ukłon w stronę trenerów zagranicznych, których w ostatnim czasie również sporo zainteresowało się stroną Pozytywny Coaching. Mam nadzieję, że ta seria również spełni oczekiwania trenerów zaglądających tutaj regularnie. Gra pozycyjna 6v6 +3N w dwóch strefach z akcentem na fazy przejściowe


Główny cel gry:

Doskonalenie reakcji po odbiorze / stracie piłki


Opis:

Boisko podzielone na dwie równe części. Dwa zespoły 6-osobowe rywalizują w grze na utrzymanie piłki. Dodatkowo w grze uczestniczy 3 Jokerów (zawodników neutralnych). Zespół przy piłce (czerwoni) ustawiony wg swoich pozycji (jak na rysunku), na liniach końcowych w obu strefach. W obu sektorach zespoły grają 3v3. Dodatkowo zawsze w strefie gry jest 2 Jokerów, którzy tworzą przewagę liczebną. Zespół przy piłce może zmieniać strefy gry w dowolnym momencie. Za każde kolejne 6 podań zespół przy piłce otrzymuję 1 punkt.

Zadaniem zespołu grającego w obronie (biali), jest odbiór piłki. Po odbiorze piłki, biali starają się utrzymać piłkę i zająć pozycję na obwodzie pola gry. Zespół czerwony stara się jak najszybciej doskoczyć do zawodnika z piłką, jeśli nie uda się jej natychmiast odzyskać automatycznie przechodzi do gry w obronie. Role zespołów się automatycznie zmieniają, a gra jest kontynuowana.


Zasady:

- oba zespoły grają na 2 kontakty (opcjonalnie 3)

- zawodnicy neutralni na 1 kontakt (opcjonalnie 2)
- 2 Jokerów w strefie gry


Punkty Szkoleniowe:

- szybka reakcja po odbiorze / stracie piłki
- zamknięcie strefy pressingu (transfer negatywny)
- wyjście spod pressingu podaniem (transfer pozytywny)
- szerokie ustawienie po odbiorze piłki
- częsta zmiana ciężaru gry w celu utrzymania posiadania piłki


ANIMACJA GRY


*************************************************************************


        Positive Coaching starts with new series #WednesdayGame. Periodically every week on this page appear one proposition of training game. It will be different games, so everyone will find something for yourself.The new is fact, that this series will be translated to English language. It's tip of the hat to english speaking coaches. I hope that also this series meet expectations all coaches who regulary visit this page.Two zones transition game 6v6 +3N


Main objective of game:

Improvement of quick reaction after win / lose the ball


Description:


The pitch divided in two equal zones. Two teams of 6-players, play the possesion game. Additional in game we have 3 Jokers (neutral players). Team in possession (red players) stay at the sides on the pitch both zones, according to their positions (see picture). In both zones we have small game 3v3. Besides in zone with the ball we have 2 Jokers to make a numerical advantage 5v3. Team in possession could switch the zone any time and after complete 6 consecutive passes win 1 point.The objective for the defending team (white) is win the ball. After qiuck transition white team try to keep the possession and move to sides on the pitch. Red team try to quick act and attack to win the ball immediately after lose it. If couldn't win the ball, players stay inside playing as defending team. The role of teams is automatically changed and game is going on


Rules:

- limit of 2 touches for players (possibly 3)
- Jokers (neutral players) play 1 touch (possibly 2 touches)
- 2 Jokers in zone with ball


Coaching Points:

- quick reactions after win / lose the ball
- close the space (defensive transition)
- pass the ball to open the space (attacking transition)
- switch the zones to keep possessions


GAME ANIMATIONBrak komentarzy:

Prześlij komentarz