19 lipca 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #2
        Kolejny tydzień, kolejna środa, a więc czas również na kontynuację serii #GranaŚroda. Dzisiejsza propozycja gry ma na celu przede wszystkim doskonalić atak pozycyjny. Szybka gra, gra w przewadze liczebnej, wykończenie akcji to elementy, które z pewnością można poprawić podczas stosowania poniższej gry. Ale do konkretów...Gra pozycyjna 8v4 doskonaląca wykończenie akcji


Główny cel gry:

Kreowanie sytuacji bramkowych oraz finalizacja


Opis:

Zespół atakujący (czerwoni) grają w przewadze liczebnej 8v4. W grze udział bierze cały zespół bez środkowych obrońców - boczni obrońcy oraz dwóch środkowych pomocników ustawionych jest wzdłuż linii pola gry. Pozostali zawodnicy grają wewnątrz pola 4v4 - niebiescy czwórka obrońców. Zadaniem drużyny atakującej jest stworzenie sobie sytuacji bramkowej oraz wykończenie akcji. Zespół broniący (niebiescy) po odbiorze piłki mają za zadanie utrzymać ją w posiadaniu przez 6 sekund - otrzymują wtedy 1 punkt.


Zasady:

- niebiescy grają tylko wewnątrz pola gry
- ograniczona liczba kontaktów do dwóch, dla zawodników obwodowych
- obowiązuje zasada spalonego


Punkty szkoleniowe:

- kombinacyjna gra
- zmiana kierunku gry
- szybkość gry
- wykorzystanie przewagi liczebnej na małych przestrzeniach
- różnorodność wykończenia - strzał z dystansu, dośrodkowanie z bocznej strefy itd.

ANIMACJA GRY


***************************************************************


      Next week, next Wednesday, so it's time to continuation of series #WednesdayGame. Proposal of this week will improve our play in attack. Quick play in numerical advantage or finishing - these elements for sure we could improve after use below game. So for details...


Finishing positional game 8v4Main objective of game:

Create situation to score and improve finishing


Description:

Attacking team (red) play in numerical advantage 8v4. Team without defenders stay on their positions - fullbacks and central midfielders play along the pitch line. Rest of team mate play 4v4 inside the pitch (blue - four defenders). Objective for attacking team is create the situation to score. Defending team (blue) after win the ball should keep the possessions for 6 second - it's 1 point.


Rules:

- blue team play only inside the pitch
- 2 touches for players outside the pitch
- offside rule


Coaching points:

- combination play
- switching play
- quick of play
- use the numerical advantage in small spaces
- use different way to score the goal - shoot from distance, after crossing etc.


GAME ANIMATIONBrak komentarzy:

Prześlij komentarz