26 lipca 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #3
        Dzisiaj trzecia część serii #GranaŚroda. Tym razem mała gra, która duży akcent kładzie na fazy przejściowe. Trenerze, jeśli chcesz po odbiorze piłki grać atakiem szybkim, poprawić reakcję piłkarzy to na pewno ta gra powinna się znajdować w Twoim repertuarze środków treningowych.


Mała gra 4v4 +2N z akcentem na atak szybki po odbiorzeGłówny cel gry:

Reakcja po odbiorze piłki - atak szybki


Opis:

Pole gry podzielone na dwa sektory. W jednym znajdują się 2 zawodnicy neutralni (niebiescy), którzy grają z zespołem przy piłce. W pierwszej fazie gry neutralni grają z zespołem atakującym (czerwoni), pomagają im w budowania ataku od tyłu. W drugim sektorze mamy grę 4v4, zadaniem zespołu przy piłce jest zdobycie gola. Zespół broniący (biali) po odbiorze piłki, jak najszybciej stara się zagrać piłkę do neutralnych w drugiej strefie, a następnie przejść szybko do ataku i zakończyć akcję strzałem na bramkę. 


Zasady:

- zawodnicy neutralni 2 kontakty podczas budowania ataku, oraz 1 kontakt podczas gry "na ścianę"
- zespół broniący po odbiorze piłki ma limit czasowy (6 sekund) na oddanie strzału na bramkę
- neutralni podczas gry "na ścianie", mogą również grać między sobą (obowiązuje zasada 1 kontaktu)
- neutralni nie mogą wykończyć akcji strzałem
- bramkę po ataku szybkim można zdobyć tylko z wyznaczonej strefy (pole karne)


Punkty Szkoleniowe:

- szybka organizacja po odbiorze piłki (czas reakcji)
- pierwsze, najpóźniej drugie podanie po odbiorze piłki do przodu
- wsparcie ataku - ruch za podaniem
- zmiana mentalna z defensywnej na ofensywną


ANIMACJA GRY


****************************************************************


        Today we can see third part of series #WednesdayGame. This time, we presents  transition Small Sided Game. Coach, if you want to play quick attack after winning the ball, if you want to improve reaction of your team, this game really should be used in your training.


Two zones transition SSG 4v4 +2N


Main objective of game:

Improvement of quick reaction after winning the ball - quick attack


Description:

The pitch divided in two zones. In one of them stay 2 neutral players (blue), who play with team in possession. In the first phase of game neutrals play with attacking team (red), they help them to build attack from the back. In second zone we have game 4v4, objective for attacking team is score a goal. Defending team (white), after winning the ball, try to pass to neutral players to other zone, as quickly as possible, and after quick transition score a goal.


Rules:

- neutral players play 2 touches during build attack and 1 touch during "wall pass" play
- defending team after win the ball have time limit (6 second) to transition and scoring a goal
- neutral players during "wall pass" play could also play to each other (1 touch rule)
- neutral players are not allowed to score, they give only support
- after quick attack, scoring a goal is possible only from special zone (penalty area)


Coaching Points:

- quick organisation after winning the ball (reaction time)
- first pass, at the latest second pass, after winning ball should be towards goal
- support for attack - movement after pass
- mental change, from defensive to attacking


GAME ANIMATION
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz