23 sierpnia 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #6
        Dzisiaj szósta odsłona z serii #GranaŚroda, a w niej kolejna propozycja gry. Tym razem gra zadaniowa, której celem oprócz utrzymania piłki, jest doskonalenie zmiany ciężaru gry. Częsta zmiana ciężaru gry, przenoszenie piłki między sektorami, szukanie wolnych przestrzeni to podstawowe elementy, które mają bardzo duży wpływ na utrzymanie się przy piłce i prowadzenie gry w ataku pozycyjnym. Zachęcam do wypróbowania poniższej gry podczas treningu.Gra 7v7 na cztery narożnikiGłówny cel gry:

Przenoszenie ciężaru gry


Opis:

W wyznaczonym polu gry, dodatkowo w narożnikach wydzielono cztery kwadraty (8x8m), w których po przekątnej ustawieni są zawodnicy z tej samej drużyny. Pozostali gracze rywalizują wewnątrz pola gry 5v5 na utrzymanie piłki. Zadaniem zespołu przy piłce jest jak najczęściej wymieniać zawodników ustawionych w narożnikach, a można to zrobić podaniem. Po otrzymaniu podania zawodnik z piłką wprowadza ją do pola gry (prowadzeniem, podaniem), a podający zajmuje miejsce w narożniku i gra jest kontynuowana.


Zasady:

- po podaniu do zawodnika w jednym narożniku, trzeba następną zmianę wykonać w przeciwległym narożniku
- można wykonać zmianę w tym samym narożniku, ale po określonej liczbie podań np. 6 (oraz próbie zdobycia drugiego narożnika)


Punkty szkoleniowe:

- zmiana ciężaru gry
- podejmowanie decyzji (który narożnik?)
- ruch bez piłki
- tworzenie przewagi liczebnej na małej przestrzeni
- cierpliwość


ANIMACJA GRY***********************************************************


        Today we have 6th part of series #WednesdayGame and next proposal of game. This time it's a possession game with additional goal - switching play. Often switching play, changing part of field, looking for free spaces are a basic elements affected to keep the ball possession and play in attack. I encourage to try this game during your training.


Switching game 7v7 with four corner zonesMain objective of game:

Switching play. Changing direction of play


Description:

Inside the field we have four additional zones in every corner (square 8x8m), where in diagonal are staying players form the same team. Rest of players inside play the possession game. Objective for team in possession is changing player from corner zone. It is possible only using the passing. After pass to team mate in corner zone, player (who was passing) change him inside corner zone. The game is continued.


Rules:

- after changing player inside corner zone, team is supposed to try next change make in other corner zone
- team in possession could change player from the same corner zone but after complete 6 consecutive passes (and after try changing player from other corner zone)


Coaching Points:

- switching play
- making decision (which corner?)
- movement
- creating a numerical advantage on small spaces
- patience


GAME ANIMATIONBrak komentarzy:

Prześlij komentarz