30 sierpnia 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #7
        Przyznam szczerze, że dzisiejsza propozycja w cyklu #GranaŚroda, to jedna z moich ulubionych gier, którą często stosuje w treningu. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo dynamiczna gra, która wymaga dużej rotacji na pozycjach wśród zawodników, ciągłego ruchu czyli tzw. gry bez piłki. Elementy które możemy doskonalić to tempo gry, operowanie piłką z akcentem na częste zmiany kierunku grania. Gra ta angażuje większą liczbę graczy, ale mimo tego nie traci na swej dynamice.Dynamiczna gra na utrzymanie 4+4 v 4+4Główny cel gry:

Doskonalenie szybkości gry. Rotacja na pozycjach.


Opis:


W wyznaczonym polu gry (30x30m) zawodnicy grają na utrzymanie piłki w równowadze 4v4. Dodatkowo na obwodzie pola gry ustawieni są partnerzy, po jednym zawodniku z drużyny na każdym boku pola gry (jak na rysunku). Zadaniem drużyny jest utrzymanie piłki w posiadaniu, wykorzystując zawodników ustawionych na obwodzie - gra w przewadze liczebnej 8v4. Po każdym zagraniu z zawodnikiem "obwodowym", zawodnicy wymieniają się miejscami, a gra jest kontynuowana.


Zasady:

- ograniczenie liczby kontaktów do 2 dla zawodników obwodowych (włączających się do gry)
- nie można dwa razy z rzędu wymienić zawodnika na tym samym boku pola gry
- zawodnik obwodowy (włączający się do gry) nie może zagrywać od razu do innego zawodnika na obwodzie pola gry (ograniczenie dla bardziej zaawansowanych zawodników)


Punkty szkoleniowe:

- szybkość gry
- zmiana kierunku grania
- rotacja na pozycjach
- ruch bez piłki (za podaniem, wyjście na pozycje)ANIMACJA GRY


********************************************************


        If I have to be honest, today proposal of series #WednesdayGame is one of my favourite game which regular use in my training. Why? Because this is very dynamic game, which demands many rotations on positions and movement without ball. We could improve speed of play, game in ball possession and changing direction of play (switching play). In this game we use many players, but still we have very high dynamic of play.


Dynamic possession game 4+4 v 4+4Main objective of game:

Improvement speed of game. Rotation on positions


Description:

Inside the field (30x30m) we have possession game 4v4. Besides, both team has 4 additional players, staying on the end lines (see picture above). Objective for team with ball is keep the possession using team mates on the lines - numerical advantage 8v4. After passing with team mate on the line, players changing the positions and the game is continued.


Rules:

- limit of 2 touches for players staying on the lines
- team in possession is not allowed to change players on the same end line twice in row
- player on the line have to pass the ball to one of players inside the field, couldn't play with other team mates staying on the line (only for advanced players)


Coaching Points:

- speed of play
- changing of direction of play (switching play)
- rotation on positions
- movement without the ball (after pass, to make the passing line)GAME ANIMATIONBrak komentarzy:

Prześlij komentarz