20 września 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #10
        Dzisiaj mały jubileusz, dziesiąta już odsłona z serii #GranaŚroda. Dlatego też bardzo ciekawa gra, którą można zastosować zarówno w części głównej, jak również w rozgrzewce czy też na zakończenie treningu. Dzisiejsza propozycja to tak naprawdę trzy gry w jednej! Bardzo dynamiczna, akcentująca zachowanie zawodników po stracie piłki. Kto jeszcze nie stosował na treningu, polecam spróbować.Dziadek przebieganyCel główny gry:

Reakcja zawodników po stracie piłki (transfer negatywny)


Opis:


Wyznaczamy trzy kwadraty (max 10x10m) w odległościach od siebie ok. 15-20 metrów (patrz rysunek). Zawodnicy dobrani w pary, ustawieni w trzech kwadratach, po jednym zawodniku na boku (po dwie pary w każdym kwadracie). Dodatkowo po dwóch zawodników (dwie pary) wewnątrz dwóch kwadratów, grają jako obrońcy. Trzeci kwadrat bez obrońców. W dwóch kwadratach odbywa się gra na utrzymanie 4v2 czyli popularny "dziadek", w trzecim zawodnicy tylko wymieniają między sobą podania. Jeśli w którymś z dwóch kwadratów, obrońcy odbiorą piłkę, zawodnik który ją stracił wraz ze swoim partnerem szybko przebiegają do innego kwadratu (bez obrońców) i tam stają się obrońcami. Gra jest analogicznie kontynuowana.


Zasady:

- w kwadratach z obrońcami gra na 2 kontakty, w polu bez obrońców wymiana podań na 1 kontakt
- jeśli zawodnicy w jednym kwadracie skompletują kolejne 15 podań, zawodnicy broniący automatycznie zmieniają kwadrat, dalej w charakterze obrońców


Punkty szkoleniowe:

- szybka reakcja po stracie piłki
- współpraca obrońców (doskok, asekuracja)
- gra w przewadze liczebnej
- szybkość gry
- ruch bez piłki (tworzenie linii podań)


ANIMACJA GRY***********************************************


      Today we have just 10th part of series #WednesdayGame. So special today, very interesting game, which can be use in main part of training but also as part of warm up or cooling down. Today proposal is really three games in one. It's very dynamic game with accent on transition moments. Who didn't try it during training, should really do it.


Dynamic transition game in 3 rondosMain objective of game:

Reaction after losing ball possession (defensive transition)


Description:

We mark out three squares (max 10x10m) with distance to each other 15-20 meters (see picture). Players divided in pair up, stay on the square's lines (two pair in one square). Besides, four players (two pairs) play as defenders in two squares. Third square without players inside. In two squares we have small possession game (popular rondo) 4v2, one square has no defenders. If defenders take the ball back (block or touch), player who lose the ball (miss the pass) and his team mate from pair become the defenders and have to change the square (one is always free inside!) and there defend. Game is continued.


Rules:

- in square with defenders - 2 touches game, without defenders 1 touch passing
- if players in square complete 15 consecutive passes, defenders automaticaly have to change square and still play as defenders


Coaching Points:

- quick reaction after losing the ball
- cooperation of defenders (pressure, cover)
- play in numerical advantage
- speed of play
- movement (make the passing lines)


GAME ANIMATION
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz