27 września 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #11
        Kolejna #GranaŚroda, a zatem kolejna propozycja gry, którą można wypróbować w swoim treningu. Dzisiaj mała gra, doskonaląca zachowanie zawodników podczas faz przejściowych. Dzięki tego typu grom, powielamy sytuacje, w których zawodnicy tracą piłkę, bądź organizują się zaraz po jej odbiorze. Im więcej takich momentów w grze, tym łatwiej o zakodowanie w głowach zawodników pewnych nawyków, na których nam zależy podczas momentów przejściowych w grze. Jak doskonalić organizację podczas transferu pozytywnego czy negatywnego? Zapraszam do zapoznania się z poniższą propozycją.Mała gra 4v4 +4 w dwóch strefachGłówny cel gry:

Doskonalenie organizacji gry po stracie / odbiorze piłki.


Opis:

Pole gry podzielone na dwie równe części. Obie drużyny 4-osobowe grają na utrzymanie piłki w swojej strefie. Dodatkowo w grze bierze udział 4 zawodników neutralnych (niebiescy), ustawieni po jednym na liniach końcowych, jeden między strefami oraz jeden w strefie gdzie jest piłka. Grę rozpoczynają czerwoni, którzy starają się utrzymać piłkę w swojej strefie, grając w przewadze liczebnej 7v3. Zespół biały, po odbiorze piłki stara się przenieść grę do swojej strefy, a tam utrzymać posiadanie piłki. Po przegraniu piłki do swojej strefy, analogicznie biali grają w przewadze 7v3.


Zasady:

- zawodnicy z zespołów rywalizujących grają na 2-3 kontakty, zawodnicy neutralni 1-2
- zespół broniący po odbiorze piłki, do przeniesienia gry do swojego sektora, może wykorzystać również zawodników neutralnych
- po odbiorze piłki i przenoszeniu gry do swojej strefy, zawodnik neutralny tam ustawiony ma tylko 1 kontakt! wymusza to szybki transfer pozytywny  zawodników w celu utrzymania piłki


Punkty szkoleniowe

- utrzymanie piłki po odbiorze
- wyjście spod pressingu podaniem, zwłaszcza zaraz po odbiorze piłki
- doskok po stracie piłki - zamknięcie przestrzeni
- wykorzystanie przewagi liczebnej w celu utrzymania posiadania piłki
- zmiana mentalna po stracie/odbiorze piłki


ANIMACJA GRY


********************************************************


          Today we have next #WednesdayGame, so next proposal of game which could be used during your training Coach. Today you can see transition small-sided game. Thanks to these kind of games we can observe many changing moments in game so players could improve their reaction after loosing or winning the ball possession. I encourage to check this SSG in your training.Transition SSG 4v4 +4Main objective of game:

Improvement of reaction after loosing or winning the ball possession


Description:

The field divided to equal zones. Both 4-players teams play possession game in own zone. Besides, in game we have 4 neutral players (blue), 2 players staying on the end lines, 1 player on the line between zones and 1 player inside the zone with possession game. Red team start the game. They try to keep the ball possession in their zone playing in numerical advantage 7v3. White team after winning the possession try to change the zone and there (own zone) keep the possession. Then white team play in numerical advantage 7v3.


Rules:

- both teams (players) play on 2-3 touches, neutral players have limit to 1-2 touches
- defending team after winning the ball possession could use neutral players to changing the zone
- after winning the possession and during changing the zone, neutral player staying there alone have to play 1 touch! it obligate players to faster reaction during offensive transition moment


Coaching Points:

- keep the ball possession after winning it
- press after loosing the ball - close the space
- play in numerical advantage
- mental changing after loosing / winning the ball possession


GAME ANIMATION

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz