13 września 2017

#GranaŚroda #WednesdayGame #9
      W dzisiejszej odsłonie serii #GranaŚroda, propozycja gry, w której rywalizują trzy zespoły. Szybka reakcja na zmieniający się układ sił, częste występowanie faz przejściowych, zachowanie zawodników po stracie bądź odbiorze piłki, to tylko kilka elementów, które można doskonalić w tej dynamicznej grze.Gra w rywalizacji trzech drużyn 6v6v6Główny cel gry:

Szybka reakcja po stracie / odbiorze piłki


Opis:

Pole gry podzielono na trzy strefy, dwie skrajne (25x20m), w których jest gra na utrzymanie piłki oraz środkowy, węższy sektor (25x5m). Dwie drużyny (czerwoni i niebiescy) ustawione w strefach zewnętrznych, trzeci zespół (biali) w pasie środkowym. Grę rozpoczyna zespół czerwonych, który gra na utrzymanie w przewadze liczebnej 6v3. Trzech zawodników zespołu broniącego stara się odebrać piłkę, a po odbiorze podać ją do jednego ze swoich partnerów ustawionych w środkowym sektorze (dokładne pierwsze podanie po odbiorze!). Dodatkowo, trójka zawodników białych poruszająca się tylko w środkowym sektorze, stara się uniemożliwić przegranie piłki czerwonym do strefy niebieskich. W przypadku odbioru piłki przez zespół broniący, następuje zmiana ról, drużyna która straciła piłkę, automatycznie staje się drużyną broniącą.


Zasady:

- zespół grający na utrzymanie, gra maksymalnie na 2 kontakty
- przegranie do drugiej strefy możliwe dopiero po wymianie określonej liczby podań np. 6 kolejnych podań
- zespół przy piłce ma określony maksymalny czas (np. 15 sekund) lub określoną maksymalną liczbę podań (np. 20) na przegranie piłki do drugiego sektora
- podania między sektorami możliwe tylko dołem
- zespół broniący po odbiorze piłki, musi ja zagrać do jednego ze swoich partnerów w środkowym sektorze, a ten dopiero zagrywa ją do drugiego sektora (momenty przejściowe)


Punkty szkoleniowe:

- szybka reakcja po stracie / odbiorze piłki
- doskok po stracie piłki w swojej strefie i uniemożliwienie zagrania piłki do środkowego sektora
- dokładne pierwsze podanie po odbiorze piłki (utrzymanie piłki)
- gra w przewadze liczebnej
- zmiana ciężaru gry


ANIMACJA GRY**********************************************************


      Today in series #WednesdayGame, proposal of game where we can see competition od three teams. We could observe many transition moments, so we could improve quick reaction of players after losing or winning the ball possesion.


Three zones game 6v6v6Main objective of game:

Quick reaction after losing / winning the ball possession.


Description:

The field divided in three zones, two bigger (25x20m) where we have the possession game and central, narrow (25x5m). Two teams (red and blue) stay in bigger zones, third team (white) stay in central zone. Red team starts the game, they play in ball possession in nurerical advantage 6v3 with white team. Three white players try to win the ball possession, and after winning try to pass to central zone, to one of team mates (first pass after winning ball is very important!). Besides, three other white players in central zone try to prevent of passing ball from red team to blue. When defending team win the ball possession, we have quick transition, teams change the role and game is continued. 


Rules:

- 2 touches limit for palyers in ball possesion
- changing of game zone is possible after minimum 6 passes
- team in ball possession have the time limit (20 seconds) or passing limit (max 20 passes) to changing the zone of game
- pass to other zone only on ground
- defending team after winning the possession at firts have to pass to one of team mates in central zone and then next pass is to other end zone (transition moments) - see animation below


Coaching Points:

- quick reaction after losing / winning ball possession
- pressing to opponent after losing the ball in own zone
- good first pass after winning ball possession
- play in numerical advantage
- switching play


GAME ANIMATION
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz