Pozytywny Coaching

Trening Indywidualny

Nie musisz być dobry, żeby zacząć
ale musisz zacząć, żeby być dobry!

Małe grupy

Treningi w grupach maksymalnie 4-6 osobowych. Możliwe zajęcia w parach lub indywidualnie zawodnik – trener.

Personalizacja

Indywidualizacja zawartości treningowych. Ćwiczenia  dopasowane do wieku oraz poziomu umiejętności zawodników.

Analiza

Cykliczna analiza umiejętności zawodników m.in. na podstawie materiału wideo.

Więcej informacji:

Detale

Dbałość o szczegóły determinujące poziom umiejętności zawodników. 

Duża liczba powtórzeń podczas każdej jednostki.

Motoryka

Kompleksowe formy ćwiczeń, gwarantujące kształtowanie również zdolności motorycznych takich jak koordynacja, szybkość czy czas reakcji.

Mental

Budowanie świadomości zawodników oraz wzmacnianie pewności siebie.